Vytvořte fakturu

UTC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.02.2016
Basic information
Obchodní název UTC
Stav Zničeno
IČO 31392156
TIN 2020347197
DIČ SK2020347197
Datum vytvoření 27 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTC
Pod záhradami 15
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 051 €
Zisk -840 €
Date of updating data: 15.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 594
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 594
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 594
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -888
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 365
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,716
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -840
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,482
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,482
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,482
Date of updating data: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,051
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 825
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 226
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,891
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,891
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -840
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,066
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -840
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -840
Date of updating data: 15.02.2016
Date of updating data: 15.02.2016
 • IČO :31392156 TIN: 2020347197 DIČ: SK2020347197
 • Sídlo: UTC, Pod záhradami 15, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Březen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2016Zrušené obchodné meno:
   UTC, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 15 Bratislava 841 02
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   UTC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 15 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným