Vytvořte fakturu

EXPORT DPS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXPORT DPS
IČO 31392164
TIN 2020337902
DIČ SK2020337902
Datum vytvoření 28 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPORT DPS
Kašmírska 28/4593
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 518 €
Zisk 745 €
Kontaktní informace
Email mikrobus@matchless.sk
Telefon(y) 0944206670, 0948340598
Mobile(y) 0904143665, 0948340598
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,316
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,316
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,316
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,030
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,200
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,601
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,346
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,049
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 745
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 297
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 297
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 289
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,518
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,530
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,486
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,557
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,488
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 810
C. Služby (účtová skupina 51) 2,088
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 251
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,918
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,943
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,059
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,961
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,630
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 257
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 27
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 230
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -256
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,705
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392164 TIN: 2020337902 DIČ: SK2020337902
 • Sídlo: EXPORT DPS, Kašmírska 28/4593, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Maričák Sputniková 18 Bratislava 821 02 30.04.1998
  Ing. Katarína Maričáková Sputniková 18 Bratislava 821 02 30.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Maričák 3 320 € (50%) Sputniková 18 Bratislava 821 02
  Mgr. Michal Maričák 3 320 € (50%) Sputniková 18 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2012Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Maričák Sputniková 18 Bratislava 821 02
   03.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Maričáková Sputniková 18 Bratislava 821 02
   21.02.2012Nové sidlo:
   Kašmírska 28/4593 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Maričák Sputniková 18 Bratislava 821 02
   Ing. Katarína Maričáková Sputniková 18 Bratislava 821 02
   20.02.2012Zrušené sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Maričák Súhvezdná 10 Bratislava 821 02
   Ing. Katarína Maričáková Súhvezdná 10 Bratislava 821 02
   13.12.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   30.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Maričák Súhvezdná 10 Bratislava 821 02
   Ing. Katarína Maričáková Súhvezdná 10 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Maričák Sputniková 18 Bratislava 821 02
   Ing. Katarína Maričáková Sputniková 18 Bratislava 821 02
   29.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Dobšinský Talichova 37 Bratislava
   Ing. Katarína Maričáková Súhvezdná 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Dobšinský Talichova 37 Bratislava
   Ing. Katarína Maričáková Súhvezdná 10 Bratislava
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   EXPORT DPS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja veľkoobchod a maloobchod
   prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
   výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcií
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Dobšinský Talichova 37 Bratislava
   Ing. Katarína Maričáková Súhvezdná 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Dobšinský Talichova 37 Bratislava
   Ing. Katarína Maričáková Súhvezdná 10 Bratislava