Vytvořte fakturu

Šarišská teplárenská - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Šarišská teplárenská
IČO 31392237
TIN 2020305320
DIČ SK2020305320
Datum vytvoření 05 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Šarišská teplárenská
Námestie SNP 538/1
09101
Stropkov
Financial information
Prodej a příjem 775 €
Zisk -401 €
Kontaktní informace
Email hlivjakova@ftf.sk
Telefon(y) 0915939993, 0915939993
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,014
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,014
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 930
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 930
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 930
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 84
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 70
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,014
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,307
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,877
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,877
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -401
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,321
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 296
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 296
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,025
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 150
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 700
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 775
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 775
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 775
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151
D. Služby (účtová skupina 51) 151
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 624
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 624
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 65
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 559
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -401
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015