Vytvořte fakturu

F.F. & F. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.F. & F.
IČO 31392270
TIN 2020337924
DIČ SK2020337924
Datum vytvoření 29 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.F. & F.
Robotnícka 5
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 169 501 €
Zisk -5 597 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243412453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 132,540
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,978
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,978
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,978
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,391
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 43,527
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,386
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,386
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,141
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 72,864
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 61,609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,255
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,171
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,171
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 132,540
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,649
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 103,942
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 103,942
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,597
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,633
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 798
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 798
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,468
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,385
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,385
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,113
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,112
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,814
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,044
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,367
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,367
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 258
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 258
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 133,135
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 169,501
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 133,068
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,278
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,089
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 173,508
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 65
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,752
D. Služby (účtová skupina 51) 45,228
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 83,541
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 60,124
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,043
4. Sociální náklady (527, 528) 2,374
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 600
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,233
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,233
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,922
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,007
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,089
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 142
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 142
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 772
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 679
2. Ostatní náklady (562A) 679
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -630
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,637
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,597
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392270 TIN: 2020337924 DIČ: SK2020337924
 • Sídlo: F.F. & F., Robotnícka 5, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 31.05.2001
  JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 08.03.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  APK, s.r.o. 5 644 € (85%) Bratislava 821 05
  EaLT s.r.o. 996 € (15%) Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.02.2013Noví spoločníci:
   APK, s.r.o. Staré záhrady 3 Bratislava 821 05
   EaLT s.r.o. Goláňova 7 Bratislava 821 03
   19.02.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   14.03.2009Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   13.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   25.04.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 Vznik funkcie: 31.05.2001
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   24.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   16.03.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   15.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   14.10.2002Nové obchodné meno:
   F.F. & F., spol. s r.o.
   13.10.2002Zrušené obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   31.05.2001Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   30.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   20.05.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických a organizačných po- radcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   19.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   forfaiting & factoring, okrem súdneho vymáhania nezaplatených pohľadávok a poskytovania úverov
   poradenská činnosť v oblasti forfaiting & factoring v rozsahu voľnej živnosti
   leasing spojený s financiovaním
   podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu
   reklamné činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava