Vytvořte fakturu

ZinkPower Malacky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZinkPower Malacky
IČO 31392326
TIN 2020321688
DIČ SK2020321688
Datum vytvoření 28 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZinkPower Malacky
Továrenská ulica
90101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 681 984 €
Zisk 28 955 €
Kontaktní informace
Email malacky@zinkpower.com
Telefon(y) 0347731836
Mobile(y) +421903419169
Fax(y) 0347731442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,894,338
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,362,192
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,362,192
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,090
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 611,454
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 633,648
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,519,524
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 703,078
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 703,078
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 104,720
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 104,720
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 538,209
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 536,744
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 536,744
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 336
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,129
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 173,517
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,235
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 170,282
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,622
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,622
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,894,338
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,508,949
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 533,428
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 533,428
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 184
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 53,343
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 53,343
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,893,039
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,893,039
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,955
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 385,389
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 49,192
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,924
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 47,268
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 310,818
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 226,341
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 226,341
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,253
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,112
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,139
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,973
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,379
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,681,984
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,681,984
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,558,005
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 114,888
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,091
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,639,687
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,191,506
D. Služby (účtová skupina 51) 598,150
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 526,332
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 379,110
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 128,692
4. Sociální náklady (527, 528) 18,530
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 177,529
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 177,529
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 81,975
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 26,499
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,419
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,297
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 768,349
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 297
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 297
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 297
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,299
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,123
2. Ostatní náklady (562A) 1,123
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 137
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,039
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,002
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,295
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,340
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,698
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,642
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,955
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392326 TIN: 2020321688 DIČ: SK2020321688
 • Sídlo: ZinkPower Malacky, Továrenská ulica, 90101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 01.10.2010
  Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika 20.03.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  The Coatinc Company Holding GmbH 213 371 € (40%) Siegen Nemecká spolková republika
  Kopf Holding GmbH 266 714 € (50%) Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
  Intermetall GmbH 53 343 € (10%) Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2014Noví spoločníci:
   The Coatinc Company Holding GmbH Steinstrasse 7 Siegen Nemecká spolková republika
   15.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Siegener Verzinkerei Holding GmbH Steinstrasse 7 Singen Spolková republika Nemecko
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 Vznik funkcie: 01.10.2010
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1995
   10.08.2010Nové obchodné meno:
   ZinkPower Malacky, s. r. o.
   09.08.2010Zrušené obchodné meno:
   Zinkovňa Malacky s.r.o.
   04.03.2009Noví spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Heinkelstraße 25 Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Siemensstrasse 27 Schlierbach Spolková republika Nemecko
   13.09.2008Noví spoločníci:
   Intermetall GmbH Annastraße 51/RB1B Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
   12.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.03.2007
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopf Rohrfeldgasse 43 Baden 2500 Rakúska republika
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Siegener Verzinkerei Holding GmbH Steinstrasse 7 Singen Spolková republika Nemecko
   Kopf Holding GmbH Siemensstrasse 27 Schlierbach Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1995
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Siegener Vezinkerei Holding GmbH, 7 Steinstrasse Spolková republika Nemecko
   Feuervezinkerei Willi Kopf Siemensstrasse 27 D-schlierbach Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava
   25.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava
   24.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   07.04.1997Nové sidlo:
   Továrenská ulica Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Siegener Vezinkerei Holding GmbH, 7 Steinstrasse Spolková republika Nemecko
   Feuervezinkerei Willi Kopf Siemensstrasse 27 D-schlierbach Spolková republika Nemecko
   Martin Kopf Rohrfeldgasse 43 Baden 2500 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   06.04.1997Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Willi Kopf Ulrichstrasse 13 Kirchmeim - Treck 732 30 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   02.09.1996Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   priemyselný výkon ochrany výrobkov pred koróziou - žiarové zinkovanie
   11.08.1995Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   10.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csanyi Budovateľská 33/30 Komárno
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   Zinkovňa Malacky s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkova- teľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľ- nej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   Willi Kopf Ulrichstrasse 13 Kirchmeim - Treck 732 30 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csanyi Budovateľská 33/30 Komárno