Vytvořte fakturu

AudioPressBox - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název AudioPressBox
IČO 31392334
Datum vytvoření 03 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AudioPressBox
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 114 €
Zisk -3 682 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243427777
Fax(y) 0243427777
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,942
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,489
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,506
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 976
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 67,942
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,200
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 43,578
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,682
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,742
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,707
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 9
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,351
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,105
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 840
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,860
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,546
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,675
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 40,114
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,646
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,789
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,679
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,649
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,608
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,166
C. Služby (účtová skupina 51) 13,786
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,655
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,408
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,535
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,875
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 188
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 172
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -187
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,722
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,682
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016