Vytvořte fakturu

SITRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SITRA
IČO 31392407
TIN 2020354479
DIČ SK2020354479
Datum vytvoření 07 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SITRA
Hurbanova 2482/114
90101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 193 830 €
Zisk -7 218 €
Kapitál 88 222 €
Vlastní kapitál 18 394 €
Kontaktní informace
Email sitra@sitra.sk
Telefon(y) 0347787003, 0905613914
Fax(y) 0347752605
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 147,151
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,897
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,897
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,897
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,674
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 110,163
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,391
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,391
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,772
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,511
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,255
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 256
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 580
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 580
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,151
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,179
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,094
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,094
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,218
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,972
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,376
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,376
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 134,234
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 74,294
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,294
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,540
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,620
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,151
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,254
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,375
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 362
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 362
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 187,547
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 193,830
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,150
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 19,950
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 155,447
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,783
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,231
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,497
D. Služby (účtová skupina 51) 57,919
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,486
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,431
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,727
4. Sociální náklady (527, 528) 328
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,242
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,465
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,465
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,622
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,401
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,131
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,854
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 261
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 261
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,593
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,854
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,255
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,218
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392407 TIN: 2020354479 DIČ: SK2020354479
 • Sídlo: SITRA, Hurbanova 2482/114, 90101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Branislav Rusnák Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01 07.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Silvia Rusnáková 6 639 € (100%) Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.09.2014Zrušeny predmety činnosti:
   informatívne testovanie a vývoj technologických postupov a výroba technologických zostáv pre výrobu chemických látok a pre čistenie a úpravu vôd
   výroba chemických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   opravy karosérií
   krajčírska výroba v rozsahu voľnej živnosti
   28.08.2014Nové sidlo:
   Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
   Noví spoločníci:
   Silvia Rusnáková Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Rusnák Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 07.08.2014
   27.08.2014Zrušené sidlo:
   58 Jablonové 900 54
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54 Vznik funkcie: 07.04.1995
   06.11.2009Nové sidlo:
   58 Jablonové 900 54
   05.11.2009Zrušené sidlo:
   Nákovná 18 Bratislava 821 06
   24.04.2008Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Anger 249 Jablonové 900 54
   02.12.2005Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   informatívne testovanie a vývoj technologických postupov a výroba technologických zostáv pre výrobu chemických látok a pre čistenie a úpravu vôd
   výroba chemických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ján Anger 249 Jablonové 900 54
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   06.05.2005Nové sidlo:
   Nákovná 18 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54 Vznik funkcie: 07.04.1995
   05.05.2005Zrušené sidlo:
   Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   opravy nákladných motorových vozidiel
   výroba autoplachiet šitím a lepením
   výroba colných laniek z lán
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Iveta Balejčíková Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   30.11.2000Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   opravy poľnohospodárskych strojov
   prenájom motorových vozidiel
   opravy karosérií
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   krajčírska výroba v rozsahu voľnej živnosti
   výroba autoplachiet šitím a lepením
   výroba colných laniek z lán
   21.12.1995Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   opravy nákladných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Iveta Balejčíková Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   20.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   07.04.1995Nové obchodné meno:
   SITRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava