Vytvořte fakturu

PANTA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PANTA SLOVAKIA
IČO 31392415
TIN 2020334580
DIČ SK2020334580
Datum vytvoření 06 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PANTA SLOVAKIA
Koziarka 13111
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 000 €
Zisk -12 518 €
Kapitál 88 871 €
Vlastní kapitál 35 611 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903453324
Mobile(y) 0903453324
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,650
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,650
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,650
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,829
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 42,684
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,167
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 116,479
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,092
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,680
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,680
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 783
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 28,147
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,518
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,387
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 93,387
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,370
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 206
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,097
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 72,714
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,000
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 38,462
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 23,088
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,413
C. Služby (účtová skupina 51) 5,842
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,927
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 825
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 233
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,462
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,343
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 97
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,558
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,518
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392415 TIN: 2020334580 DIČ: SK2020334580
 • Sídlo: PANTA SLOVAKIA, Koziarka 13111, 83000, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04 29.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Švehla 4 456 € (66.7%) Mamateyova 15 Bratislava 851 04
  Mgr. Elena Kisielová 2 224 € (33.3%) Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2012Nové obchodné meno:
   PANTA SLOVAKIA s.r.o.
   20.12.2012Zrušené obchodné meno:
   PANTA PYROTECHNIK s.r.o.
   14.04.2012Nové obchodné meno:
   PANTA PYROTECHNIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koziarka 13111 Bratislava 830 00
   Nové predmety činnosti:
   predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Mgr. Elena Kisielová Palisády 39 Bratislava 811 06
   13.04.2012Zrušené obchodné meno:
   PANTA - PLAST SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 17 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   29.05.1997Noví spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec 729 61 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   06.04.1995Nové obchodné meno:
   PANTA - PLAST SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jaskový rad 17 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   veľkoobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec 729 61 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04