Vytvořte fakturu

TEMPERANCE SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Obchodní název TEMPERANCE SLOVENSKO
IČO 31392504
TIN 2020347230
DIČ SK2020347230
Datum vytvoření 28 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEMPERANCE SLOVENSKO
Seberíniho 14
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 283 364 €
Zisk 19 742 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.temperance.sk
Telefon(y) +421248700031, +421248700032
Fax(y) 0248700032
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 157,015
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,060
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,060
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,879
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,181
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 131,179
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 104,673
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 104,673
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,156
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,535
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,535
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,621
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,350
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,350
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,776
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,776
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 157,015
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,697
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.II. Emisní ážio (412) 11
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,215
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,215
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,089
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,089
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,742
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,318
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 71,690
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 71,690
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 7,698
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,163
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,575
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,575
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,601
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,021
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,815
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 151
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,405
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,405
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,362
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 281,054
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 283,364
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 281,054
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,222
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 107,126
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,677
D. Služby (účtová skupina 51) 82,218
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,366
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,106
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,756
4. Sociální náklady (527, 528) 1,504
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 494
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,528
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,528
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,958
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,855
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,142
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,033
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 77
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,357
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 548
2. Ostatní náklady (562A) 548
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,863
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 946
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,279
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,863
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,121
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,121
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,742
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015
 • IČO :31392504 TIN: 2020347230 DIČ: SK2020347230
 • Sídlo: TEMPERANCE SLOVENSKO, Seberíniho 14, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Jozef Novotný Studenohorská 49 Bratislava 13.04.1999
  Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 10.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Monika Novotná 6 640 € (100%) Bratislava-Karlova Ves 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 10.03.2010
   27.08.2015Noví spoločníci:
   Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   01.05.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.2001Nové sidlo:
   Seberíniho 14 Bratislava 821 03
   13.04.1999Nové predmety činnosti:
   výroba kozmetických a drogistických (mydlá, saponáty, čistiace a leštiace prostriedky) výrobkov
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti kozmetiky
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Novotný Studenohorská 49 Bratislava
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu