Vytvořte fakturu

EKOS PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Obchodní název EKOS PLUS
IČO 31392547
TIN 2020305397
DIČ SK2020305397
Datum vytvoření 30 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOS PLUS
Župné námestie 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 391 230 €
Zisk -18 460 €
Kontaktní informace
Email ekosplus@gtinet.sk
webové stránky http://www.ekosplus.sk
Telefon(y) +421254411085, +421254640638, +421254416382
Fax(y) 0254416382
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,704
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,704
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,082
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,175
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 73,809
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,250
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 146,879
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,646
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) -37,170
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,345
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,460
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 194,525
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,506
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 176,074
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,284
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,677
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,475
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,638
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,408
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 537
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 391,230
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 385,307
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,923
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 405,591
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,774
C. Služby (účtová skupina 51) 191,469
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 170,458
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 805
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,209
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,416
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,460
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,361
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 174,064
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 50
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 49
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,189
M. Úrokové náklady (562) 1,794
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,382
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,139
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,500
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,460
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015