Vytvořte fakturu

Adif - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Adif
IČO 31392563
TIN 2020305474
DIČ SK2020305474
Datum vytvoření 07 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Adif
Klariská 12
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 252 380 €
Zisk 21 151 €
Kapitál 633 414 €
Vlastní kapitál 123 396 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254416517, 0905606522, 0315527344
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 673,934
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 329,432
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,300
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,300
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 325,132
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,938
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 278,189
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,005
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,497
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 182,052
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 221
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,864
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 179,967
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 111,869
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 108,538
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,538
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,331
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 16,413
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 16,413
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,163
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,384
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,779
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,005
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,005
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 673,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 144,547
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 116,092
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 116,092
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,151
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,387
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,567
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,567
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 525,309
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,107
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,107
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 477,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,001
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,137
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,481
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 583
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 511
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 244,649
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 252,380
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 244,644
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,736
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 233,009
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,411
D. Služby (účtová skupina 51) 125,749
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,380
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,202
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,279
4. Sociální náklady (527, 528) 899
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,193
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,382
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,382
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,835
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,059
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,371
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,484
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,083
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 4,078
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 808
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 808
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,646
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,495
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,495
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392563 TIN: 2020305474 DIČ: SK2020305474
 • Sídlo: Adif, Klariská 12, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01 01.01.2010
  Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava 13.11.2002
  Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady 28.10.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Csaba Ambrus 2 258 € (34%) Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
  Ing. arch. Ladislav Németh 2 191 € (33%) Račianska 2 Bratislava
  Ing. Ladislav Almási 2 191 € (33%) 445 Ohrady
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2010Nové sidlo:
   Klariská 12 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   31.12.2009Zrušené sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   13.11.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórií architekt pre pozemné stavby a pre interiér v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. v znení nasledovných noviel
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady Vznik funkcie: 28.10.2002
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   12.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   13.11.2001Nové sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   12.11.2001Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   04.11.1999Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   03.11.1999Zrušené sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   prípravné práce na stavbu - demolácia zemné práce
   leasing spojený s financovaním
   čistenie budov a upratovacie práce
   automatizované spracovanie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   07.04.1995Nové obchodné meno:
   Adif s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
   navrhovanie budov, štúdii v oblasti interiérov a stavebníctva, architektonické a urbanistické štúdie, realizácia interiérov
   architektonický dizajn
   geodetické a kartografické práce
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   predaj a nákup nehnuteľností
   kresličské, grafické, aranžérske práce a práce v oblasti reklamy
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava