Vytvořte fakturu

ANTAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANTAR
IČO 31392580
TIN 2020305331
DIČ SK2020305331
Datum vytvoření 10 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANTAR
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 139 145 €
Zisk 2 295 €
Kapitál 44 014 €
Vlastní kapitál -13 039 €
Kontaktní informace
Email domabyt@antar.sk
Fax(y) 0220920713
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,253
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,752
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,752
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,231
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,521
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,134
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,007
3. Výrobky (123) - /194/ 9,007
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,632
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,249
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,249
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 383
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,495
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,892
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,603
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,367
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,367
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,253
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,744
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,708
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,708
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,295
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,953
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,263
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,263
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,690
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,087
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,087
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,943
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 274
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 426
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 44
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 44
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 140,065
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 139,145
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 135,263
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -920
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,802
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,816
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,160
D. Služby (účtová skupina 51) 88,248
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,159
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,042
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,414
4. Sociální náklady (527, 528) 703
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,029
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 874
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 874
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,346
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,329
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,935
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,074
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 411
2. Ostatní náklady (562A) 411
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 663
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,074
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,255
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,295
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392580 TIN: 2020305331 DIČ: SK2020305331
 • Sídlo: ANTAR, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01 02.04.1998
  Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01 10.04.1995
  Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01 10.04.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Miroslava Kleskeňová 2 324 € (33.3%) Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01
  Ing. Ľubica Dubovanská 2 324 € (33.3%) Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
  Ing. Pavel Kleskeň 2 324 € (33.3%) Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.10.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   16.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   11.12.2002Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom a správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 10.04.1995
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01 Vznik funkcie: 10.04.1995
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   10.12.2002Zrušené sidlo:
   budova VUIS, Lamačská cesta 8 Bratislava 800 00
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   20.12.2001Noví spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   19.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   30.05.2000Noví spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   29.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   10.04.1995Nové obchodné meno:
   ANTAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   budova VUIS, Lamačská cesta 8 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01