Vytvořte fakturu

MAŤKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Obchodní název MAŤKO
IČO 31392679
TIN 2020347164
DIČ SK2020347164
Datum vytvoření 06 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAŤKO
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 491 195 €
Zisk -10 104 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.matkosro.sk
Telefon(y) +421220606245
Mobile(y) +421905204969
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 158,079
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,838
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,392
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,909
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,909
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 483
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,421
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,710
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 66,711
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 58,241
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 241
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 58,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 158,079
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,309
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 875
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 875
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,720
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,354
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -80,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,388
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 198,881
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 171,318
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,318
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 67,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,587
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -42,500
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 476
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 476
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 433,196
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 491,195
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 769
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 490,426
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 499,083
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 30
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 109,673
D. Služby (účtová skupina 51) 322,402
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,984
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,596
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,321
4. Sociální náklady (527, 528) 67
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 971
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 56,456
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 567
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,888
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 59,090
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 51
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -49
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,937
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,167
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,167
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,104
Date of updating data: 22.06.2016
Date of updating data: 22.06.2016