Vytvořte fakturu

EMZET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název EMZET
Stav Zničeno
IČO 31392741
TIN 2020330356
DIČ SK2020330356
Datum vytvoření 13 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMZET
Staviteľská 3
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 518 €
Zisk -41 560 €
Kapitál 258 283 €
Vlastní kapitál -196 004 €
Kontaktní informace
Email bratislava@emzet.eu
Telefon(y) 0243643301, 0254414660
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,252
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,252
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,252
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,252
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,252
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,439
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 368,812
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,672
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,672
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -326,082
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,787
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -409,869
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,560
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,813
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,813
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,386
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,427
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 427
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,518
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 424
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,941
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,764
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,292
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,372
D. Služby (účtová skupina 51) 19,794
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,904
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,476
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,022
4. Sociální náklady (527, 528) 3,406
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 150
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,784
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,784
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,103
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -816
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,181
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -26,031
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 317
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 103
2. Ostatní náklady (562A) 103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -314
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,560
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,560
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016
 • IČO :31392741 TIN: 2020330356 DIČ: SK2020330356
 • Sídlo: EMZET, Staviteľská 3, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.03.2016Zrušené obchodné meno:
   EMZET spol. s r.o. "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   30.01.2015Nové obchodné meno:
   EMZET spol. s r.o. "v likvidácii"
   08.12.2010Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   13.04.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným