Vytvořte fakturu

SIFOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název SIFOX
IČO 31392768
TIN 2020321633
DIČ SK2020321633
Datum vytvoření 13 Duben 1995
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo SIFOX
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 799 €
Kapitál 128 426 €
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 62,240
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 43,275
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 18,965
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,884
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 49,014
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,688
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,182
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 126,124
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 126,124
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,300
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,655
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 293
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,352
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 69
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,755
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,799
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,799
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,613
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,575
C. Služby (účtová skupina 51) 3,600
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,079
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,459
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,700
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,814
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,624
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,590
XI. Kurzové zisky (663) 2,590
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 95
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,495
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,319
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) -12,319
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017