Vytvořte fakturu

ARNAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Obchodní název ARNAD
IČO 31392831
TIN 2020354490
DIČ SK2020354490
Datum vytvoření 29 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARNAD
Dvojkrížna 47
21382
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 264 024 €
Zisk 10 390 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908771499
Mobile(y) 0908771499
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 947,411
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 947,411
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,437
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 205,672
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 109,791
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 201
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,757
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,153,083
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,754
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 995
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 52,369
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,390
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,079,329
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 567,045
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,714
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,371
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 551,960
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 210,219
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 302,065
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 264,024
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 261,869
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 816
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,339
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 246,141
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,069
C. Služby (účtová skupina 51) 39,196
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,887
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,999
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 95,783
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,431
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 776
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,883
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 155,420
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,474
X. Úrokové výnosy (662) 3,474
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,145
M. Úrokové náklady (562) 4,325
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,818
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,671
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,212
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,822
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,390
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015