Vytvořte fakturu

INFOPRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INFOPRO
IČO 31392849
TIN 2020321589
DIČ SK2020321589
Datum vytvoření 13 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INFOPRO
Šancova 42
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 216 704 €
Zisk 7 936 €
Kapitál 227 823 €
Vlastní kapitál 34 760 €
Kontaktní informace
Email infopro@infopro.sk
Telefon(y) 0252493296
Fax(y) 0252493296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 95,853
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 95,853
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 691
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 143,056
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,492
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,786
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 238,909
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,695
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 876
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 27,243
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,936
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,214
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 928
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 19,273
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 167,425
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 130,625
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,212
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 26,295
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,293
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,156
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,432
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 216,704
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 216,405
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 299
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 205,147
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,527
C. Služby (účtová skupina 51) 102,019
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 82,297
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 850
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,290
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,164
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,557
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,859
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,192
X. Úrokové výnosy (662) 1,192
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,801
M. Úrokové náklady (562) 1,920
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 881
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,609
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,948
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,012
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,936
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392849 TIN: 2020321589 DIČ: SK2020321589
 • Sídlo: INFOPRO, Šancova 42, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava 23.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Otmar Olšina 3 884 € (58.5%) Prokofievova 14 Bratislava
  RNDr. Ľudovít Kalina 1 693 € (25.5%) Rovniankova 20 Bratislava 851 02
  Ing. Michal Zajíc 1 063 € (16%) Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniankova 20 Bratislava 851 02
   Ing. Michal Zajíc Špieszova 1 Bratislava 841 04
   21.12.2009Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   23.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   03.09.1997Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   02.09.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   13.04.1995Nové obchodné meno:
   INFOPRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   podnikateľské poradenstvo
   poradenská činnosť v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
   vydavatelská činnosť
   administratívne práce
   organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava