Vytvořte fakturu

SPEMA property - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPEMA property
IČO 31392873
TIN 2020330367
DIČ SK2020330367
Datum vytvoření 05 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPEMA property
90042
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 184 €
Zisk 18 560 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903464118, 0903464118
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 412,836
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 390,735
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 390,735
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 110,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 276,802
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,833
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,101
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,880
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,880
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,880
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,221
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,484
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,737
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 412,836
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,309
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 556
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 556
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,446
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,181
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,627
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,560
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,527
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 150
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 150
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 174,992
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 215,135
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 206,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,135
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,184
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,184
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,138
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,861
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,670
D. Služby (účtová skupina 51) 550
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,265
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,265
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,918
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,529
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,357
2. Ostatní náklady (562A) 3,357
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,172
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,528
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,795
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,235
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,235
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,560
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392873 TIN: 2020330367 DIČ: SK2020330367
 • Sídlo: SPEMA property, 90042, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Vanderka Rovniankova 3/A Bratislava 851 02 10.04.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Vanderka 6 639 € (100%) Rovniankova 3/A Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.04.2014Nové obchodné meno:
   SPEMA property s r.o.
   Nové sidlo:
   414 Miloslavov 900 42
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Vanderka Rovniankova 3/A Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Vanderka Rovniankova 3/A Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.04.2014
   25.04.2014Zrušené obchodné meno:
   IKZ Construct, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kľukatá 57 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   25.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava 821 01
   24.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   08.03.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre hutnícku výrobu, zariadenia pre chemický priemysel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   05.04.1995Nové obchodné meno:
   IKZ Construct, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kľukatá 57 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komplexná inžinierska a konštrukčná činnosť v oblasti strojárenstva
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava