Vytvořte fakturu

PRO BIOS neštátna poliklinika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO BIOS neštátna poliklinika
IČO 31392946
TIN 2020354512
Datum vytvoření 18 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO BIOS neštátna poliklinika
Ružová dolina 21
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 565 372 €
Zisk -70 177 €
Kontaktní informace
Email info@probios.sk
Telefon(y) 0255566134, 0255564568, 0255567431
Fax(y) 0255564568
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 379,035
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 331,801
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 331,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,143
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,155
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,158
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,703
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 66,642
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,908
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,438
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,438
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 59,896
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,283
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,283
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 500
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -17,426
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,624
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -19,050
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,326
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,318
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 2,008
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 379,035
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,963
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,861
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,861
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 31,279
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 182,255
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -150,976
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,177
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,293
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,394
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,394
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 70,486
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 150,849
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,106
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,106
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,779
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,738
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31,472
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,789
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,965
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,188
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,188
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,376
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33,779
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,302
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 32,477
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 558,398
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 565,372
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,421
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 20
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 552,958
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,973
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,194
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,236
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,247
D. Služby (účtová skupina 51) 152,015
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 372,096
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 272,809
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 90,504
4. Sociální náklady (527, 528) 8,783
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,025
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,484
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,484
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,747
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,344
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,822
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 363,901
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 241
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 155
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 155
XII. Kurzové zisky (663) 86
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,611
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,361
2. Ostatní náklady (562A) 9,361
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,250
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,370
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -62,192
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,985
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,985
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70,177
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4442604.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392946 TIN: 2020354512
 • Sídlo: PRO BIOS neštátna poliklinika, Ružová dolina 21, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25 30.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Vlasta Provazníková 99 000 € (99%) Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
  Ivan Provazník 1 000 € (1%) Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurochirurgia
   26.01.2012Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   04.09.2010Noví spoločníci:
   Ivan Provazník Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   21.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   20.02.2009Zrušeny predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   11.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby,
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   08.01.2008Nové predmety činnosti:
   zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch : rádiológia, klinická imunológia a alergológia, patológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   07.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   17.05.2007Nové predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.07.2003Nové predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   14.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   11.06.2001Nové obchodné meno:
   PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 21 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   10.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   24.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   15.10.1996Nové obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   14.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   25.10.1995Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.10.1995Zrušené sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   18.04.1995Nové obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava