Vytvořte fakturu

KONÍK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.08.2016
Basic information
Obchodní název KONÍK
IČO 31392954
TIN 2020305353
DIČ SK2020305353
Datum vytvoření 10 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONÍK
Mlynské Nivy 8
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 054 €
Zisk 1 550 €
Kapitál 58 621 €
Vlastní kapitál -134 159 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252634528, +421252634527, +421220707063
Date of updating data: 11.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 50,766
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,045
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,948
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,387
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,710
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,175
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,158
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,837
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 321
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 546
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 546
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,766
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -131,243
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -1
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -140,096
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,783
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -149,879
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,550
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,009
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 182,009
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 246
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 180,184
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,579
Date of updating data: 11.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,054
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,054
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,986
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,100
D. Služby (účtová skupina 51) 7,537
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 495
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,573
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,573
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 281
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,068
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,417
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,622
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,622
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,622
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,446
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,896
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,896
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,550
Date of updating data: 11.08.2016