Vytvořte fakturu

VEĽKOOBCHOD HANCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VEĽKOOBCHOD HANCO
IČO 31392989
TIN 2020334602
DIČ SK2020334602
Datum vytvoření 20 Duben 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VEĽKOOBCHOD HANCO
Stará Vajnorská 19/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 173 361 €
Zisk 1 103 €
Kapitál 91 622 €
Vlastní kapitál 31 285 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244257514, 0905344824, 0244373590, 0244457919
Mobile(y) +421905344824, 0905344824
Fax(y) 0244257514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 32,780
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 32,780
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,527
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,260
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,881
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 950
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 91,040
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,388
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 153,256
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 316
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -155,481
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,103
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,652
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,484
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 57,168
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,044
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,992
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,015
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,117
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 173,361
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 166,240
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,993
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,700
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,428
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 170,116
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 112,094
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,702
C. Služby (účtová skupina 51) 23,631
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,688
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,315
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,530
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 261
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 895
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,245
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,806
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,182
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,182
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,182
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,063
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,103
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392989 TIN: 2020334602 DIČ: SK2020334602
 • Sídlo: VEĽKOOBCHOD HANCO, Stará Vajnorská 19/B, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Fencl predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 20.04.1995
  Ing. Peter Fencl člen Klemensova č. 6 Bratislava 811 09 29.10.2002
  Ing. Helena Pavlíková člen Bajzova č. 37 Žilina 010 01 29.10.2002
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.03.2010Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   prenájom člnov a áut
   organizovanie športových a spoločenských podujatí
   12.03.2010Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.04.1995
   Ing. Peter Fencl - člen predstavenstva Klemensova č. 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 29.10.2002
   Ing. Helena Pavlíková - člen predstavenstva Bajzova č. 37 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 29.10.2002
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Dušan Peško - člen Vištuk 420 Vištuk 900 85 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   07.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Dušan Peško - člen Vištuk 420 Vištuk 900 85 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   06.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Divok Hronsecká cesta 92 Banská Bystrica
   16.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba hier a hračiek v rozsahu voľnej živnosti
   výroba textilná a odevná v rozsahu voľnej živnosti
   výroba pracovných odevov
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Divok Hronsecká cesta 92 Banská Bystrica
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   15.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Juraj Turčan - člen Orenburská 12 Banská Bystrica 974 00
   03.10.1995Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.04.1995Nové obchodné meno:
   VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 19/B Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   marketing - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   preklad nákladov a skladovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Juraj Turčan - člen Orenburská 12 Banská Bystrica 974 00