Vytvořte fakturu

Q - BG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Q - BG
IČO 31393004
TIN 2020347241
DIČ SK2020347241
Datum vytvoření 07 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Q - BG
Pod Lipovým 13
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 178 983 €
Zisk 8 620 €
Kapitál 500 103 €
Vlastní kapitál 423 026 €
Kontaktní informace
Email gdalzuffova@gmail.com
Telefon(y) 0335521164, 0264776850
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 266,247
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 266,247
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,463
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,469
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,572
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,198
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 168,195
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 457,716
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 404,665
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 682
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 388,724
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,620
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,051
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 53,051
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,750
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 645
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,640
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,016
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 178,983
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 178,983
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 166,907
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,122
C. Služby (účtová skupina 51) 61,529
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 54,552
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 615
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 38,089
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,076
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,332
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 17
X. Úrokové výnosy (662) 17
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,042
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,042
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,025
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,051
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,431
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,620
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015