Vytvořte fakturu

EDWIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Obchodní název EDWIN
IČO 31393331
TIN 2020305441
DIČ SK2020305441
Datum vytvoření 19 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDWIN
Ružová dolina 606/10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 939 399 €
Zisk 465 511 €
Kapitál 697 064 €
Vlastní kapitál 610 727 €
Kontaktní informace
Email edwin@edwin.sk
webové stránky http://www.edwin.sk
Telefon(y) +421255565307
Mobile(y) +421903947877
Fax(y) 0255565268
Date of updating data: 12.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 548,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,996
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,845
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,845
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,151
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,151
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 506,480
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 405,931
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 365,252
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,252
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,679
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 100,549
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,968
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62,581
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,932
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20,932
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 548,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 475,339
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,828
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,828
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 465,511
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,069
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,986
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,986
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,249
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 3,249
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,834
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,518
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,518
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,547
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,707
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,062
Date of updating data: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 939,696
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 939,399
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 939,381
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 339,160
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,599
D. Služby (účtová skupina 51) 126,794
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 145,578
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 99,763
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,993
4. Sociální náklady (527, 528) 6,822
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 647
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,576
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,576
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,966
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 600,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 789,988
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 297
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 290
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,861
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 50
2. Ostatní náklady (562A) 50
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,573
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 238
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,564
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 597,675
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 132,164
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 132,164
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 465,511
Date of updating data: 12.08.2015
Date of updating data: 12.08.2015
 • IČO :31393331 TIN: 2020305441 DIČ: SK2020305441
 • Sídlo: EDWIN, Ružová dolina 606/10, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 14.04.1997
  Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava 22.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rudolf Kubinec 2 400 € (30%) M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
  Ing. Stanislav Sersen 2 400 € (30%) Jozefa Hagaru 1 Bratislava
  Ing. Vladimír Píš 1 600 € (20%) Vavilovova 8 Bratislava
  Ing. Ivan Mayer 1 600 € (20%) Bratislava 37 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Keresteš Osuského 40 Bratislava
   10.07.2003Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a) statika stavieb, b) inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava 37 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava Vznik funkcie: 14.04.1997
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava Vznik funkcie: 22.06.1998
   09.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 158/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a/ statika stavieb, b/ inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   05.11.2001Nové sidlo:
   Martina Čulena 5 Bratislava 1 811 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 158/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a/ statika stavieb, b/ inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Píš Vavilovova 8 Bratislava
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava
   Ing. Juraj Keresteš Osuského 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   04.11.2001Zrušené sidlo:
   Heydukova 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /distribúcia elektrickej energie/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   26.01.1999Nové sidlo:
   Heydukova 6 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.09.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /distribúcia elektrickej energie/
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Haring Nám. Hrdinov ČA 2 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Turanský Mickiewiczova 5 Bratislava
   19.04.1995Nové obchodné meno:
   EDWIN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Haring Nám. Hrdinov ČA 2 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ferdinand Turanský Mickiewiczova 5 Bratislava