Vytvořte fakturu

Strojárne potravinárskeho priemyslu - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2015
Basic information
Obchodní název Strojárne potravinárskeho priemyslu
IČO 31393446
TIN 2020334646
DIČ SK2020334646
Datum vytvoření 01 Květen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Strojárne potravinárskeho priemyslu
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 848 €
Zisk -217 171 €
Kapitál 5 314 168 €
Vlastní kapitál 4 326 512 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244252810, +421244253054, +421244257323, +421244257747, +421244259682, +421249102802, +421249102806, +421249102811, +421244253002, +421244257142, +421244253011
Date of updating data: 24.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,151,515
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,200,873
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,337
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 4,947,986
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 329,858
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 248,221
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 895
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,321
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,481,373
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,088,771
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 165,950
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 165,950
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,089,815
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 3,051,319
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 998,858
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -217,171
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,392,602
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 118,752
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,059,504
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500,026
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,474
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 557,004
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 33,991
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 180,355
Date of updating data: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,848
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 56,825
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -31,439
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 381
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,081
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 155,734
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,295
C. Služby (účtová skupina 51) 13,615
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 56,869
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,226
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 32,636
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 8,590
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,503
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -127,886
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,524
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,365
M. Úrokové náklady (562) 4,451
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 914
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,361
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -133,247
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 83,924
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -217,171
Date of updating data: 24.11.2015
Date of updating data: 24.11.2015