Vytvořte fakturu

MS & Partner - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MS & Partner
IČO 31393454
TIN 2020321710
Datum vytvoření 25 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS & Partner
Tomášiková 35
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 123 €
Zisk 1 775 €
Kapitál 193 515 €
Vlastní kapitál 7 418 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 195,785
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 172,606
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 172,606
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 172,606
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,179
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,289
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 13,289
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,289
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,890
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,890
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 195,785
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,192
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 114
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 114
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,775
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,593
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 186,593
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 209
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 209
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 185,884
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,143
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,123
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,119
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,819
D. Služby (účtová skupina 51) 8,429
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 112
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,278
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,278
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,304
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,690
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,274
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 499
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 499
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31393454 TIN: 2020321710
 • Sídlo: MS & Partner, Tomášiková 35, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01 02.09.1997
  Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04 02.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Stanislav Melíšek 996 € (15%) Haburská 11 Bratislava 821 01
  Ing. Jaroslav Kohn 5 643 € (85%) Lykovcová 1 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.09.1997
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.1997
   28.06.2008Nové sidlo:
   Tomášiková 35 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.1997
   27.06.2008Zrušené sidlo:
   Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   02.09.1997Nové obchodné meno:
   MS & Partner, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   právne služby všetkého druhu, okrem vecí trestno právnych
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   01.09.1997Zrušené obchodné meno:
   MS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   MS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-správa budov
   prenájom hnuteľných vecí
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01