Vytvořte fakturu

TECHNO SERVIS BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TECHNO SERVIS BRATISLAVA
IČO 31393489
TIN 2020354468
DIČ SK2020354468
Datum vytvoření 27 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNO SERVIS BRATISLAVA
Mlynarovičova 17
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 425 €
Zisk 7 777 €
Kapitál 54 562 €
Vlastní kapitál -11 731 €
Kontaktní informace
Email technoservis@nextra.sk
Telefon(y) 0264463643, 0907778406
Mobile(y) +421907778406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 65,167
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,196
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,196
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,971
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,133
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,133
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,393
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,393
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,393
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 3,694
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 3,694
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 751
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 543
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 208
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,167
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,954
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,673
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 678
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 678
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,082
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,426
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,508
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,777
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,121
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 396
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 396
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 59,032
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,293
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,293
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,795
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,690
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,156
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,098
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 436
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 436
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,257
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 134,425
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 134,425
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 96,895
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,530
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,372
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 55,779
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,173
D. Služby (účtová skupina 51) 51,592
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,186
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,418
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,768
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 520
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 520
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,110
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,053
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,881
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,315
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,437
2. Ostatní náklady (562A) 1,437
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,878
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,316
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,737
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,777
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31393489 TIN: 2020354468 DIČ: SK2020354468
 • Sídlo: TECHNO SERVIS BRATISLAVA, Mlynarovičova 17, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava 26.08.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Severín Hronec 6 673 € (100%) Mlynarovičova 17 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   11.01.2000Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Nám. SNP 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   10.05.1995Nové obchodné meno:
   TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r.o.
   09.05.1995Zrušené obchodné meno:
   TECHNO Servis spol. s r.o.
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   TECHNO Servis spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 17 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Nám. SNP 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava