Vytvořte fakturu

JaGa Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JaGa Bratislava
IČO 31393578
TIN 2020321721
DIČ SK2020321721
Datum vytvoření 24 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JaGa Bratislava
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 424 643 €
Zisk 56 410 €
Kapitál 626 245 €
Vlastní kapitál 262 313 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421250221476
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 672,821
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,042
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,042
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,042
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 671,779
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 107,368
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 107,368
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 521,947
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 521,078
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 521,078
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 869
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,464
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 181
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 672,821
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 318,724
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 973
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 973
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 254,702
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 254,702
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,410
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 344,492
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,217
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,217
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,102
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 3,102
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 337,173
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 102,020
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,020
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,125
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,066
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,962
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,605
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 9,605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,433,692
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,424,643
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,339,474
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 84,255
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 914
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,348,564
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,180,548
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,686
D. Služby (účtová skupina 51) 78,870
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,247
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,236
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,111
4. Sociální náklady (527, 528) 900
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 582
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,672
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,672
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,959
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,079
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 157,625
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,048
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
XII. Kurzové zisky (663) 9,026
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,524
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,145
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 379
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,476
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,603
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,193
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,193
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,410
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31393578 TIN: 2020321721 DIČ: SK2020321721
 • Sídlo: JaGa Bratislava, Ružová dolina 6, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Martin Zavázal Tařicová 747/1 Praha 181 00 Česká republika 18.07.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JaGa, spol. s r.o., 6 639 € (100%) Praha Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Zavázal Tařicová 747/1 Praha 181 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.07.2008
   11.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 3 Bratislava 811 03
   06.08.2002Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   05.08.2002Zrušené sidlo:
   Dulovo nám 11 Bratislava 821 09
   05.10.1998Noví spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 3 Bratislava 811 03
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : : Dulovo nám. 11 Bratislava
   24.04.1995Nové obchodné meno:
   JaGa Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dulovo nám 11 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : : Dulovo nám. 11 Bratislava