Vytvořte fakturu

DEBUT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název DEBUT
IČO 31393667
TIN 2020330400
Datum vytvoření 28 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEBUT
Cintorínska 2
93101
Šamorín
Financial information
Prodej a příjem 4 500 €
Zisk 2 768 €
Kapitál 11 117 €
Vlastní kapitál 7 406 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254788146
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,120
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,120
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,120
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,120
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,174
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 38
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 38
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 729
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 729
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,768
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 946
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 780
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 780
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 166
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 952
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 201
D. Služby (účtová skupina 51) 565
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 186
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,548
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -766
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,548
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 780
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 780
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,768
Date of updating data: 22.12.2015
Files
3942507.tif
Date of updating data: 22.12.2015