Vytvořte fakturu

Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Obchodní název Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT
IČO 31393861
TIN 2020305683
DIČ SK2020305683
Datum vytvoření 05 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT
Radlinského 9
81237
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 870 €
Zisk 1 510 €
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,934
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,813
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,734
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,838
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,838
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,896
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,074
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,051
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 121
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,689
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,469
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,469
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 747
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 747
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -26,415
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,415
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,510
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,623
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,749
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,749
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,742
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,778
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,778
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,484
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,379
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,132
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,870
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,870
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,870
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,313
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 781
D. Služby (účtová skupina 51) 6,327
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 265
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,940
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,557
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,762
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,470
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,510
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016
 • IČO :31393861 TIN: 2020305683 DIČ: SK2020305683
 • Sídlo: Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT, Radlinského 9, 81237, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Vodný, CSc Topolčianska 20 Bratislava 05.05.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Vodný, CSc 5 610 € (75.1%) Topolčianska 20 Bratislava
  Marián Mach 1 195 € (16%) Dolný Kubín
  ENVIROCHEM 664 € (8.9%) Canada
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.06.2016Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 812 37
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s nebezpečnými odpadmi
   06.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Vodný , CSc Topolčianska 20 Bratislava
   Marián Mach Lokca 178 Dolný Kubín
   ENVIROCHEM 111 Hawthorne Baie D"Urfe H 9X 2 L3 Q Canada
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, spoločnosť s ručením obmedzeným, v skrátenej forme BELT spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Vodný , CSc Topolčianska 20 Bratislava