Vytvořte fakturu

STOMACON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STOMACON
IČO 31393896
TIN 2020950448
Datum vytvoření 05 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STOMACON
Dvojkrížna 6
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 917 €
Zisk -2 024 €
Kapitál 46 346 €
Vlastní kapitál 39 454 €
Kontaktní informace
Email margita.mikelkova@gmail.com
Telefon(y) 0905479998
Mobile(y) 0948214328, 0905479998
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,950
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,950
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,950
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,274
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,474
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,800
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,224
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,120
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,842
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,842
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 769
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 641
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,892
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,024
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,104
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,864
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,240
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,589
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,317
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 298
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,917
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 42,917
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,858
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,161
C. Služby (účtová skupina 51) 14,134
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,642
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 570
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 350
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 59
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,622
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 33
X. Úrokové výnosy (662) 33
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6
M. Úrokové náklady (562) 6
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 27
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 86
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,110
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,024
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31393896 TIN: 2020950448
 • Sídlo: STOMACON, Dvojkrížna 6, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01 07.04.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Margita Mikelková 6 640 € (100%) J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   07.04.2000Nové sidlo:
   Dvojkrížna 6 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore stomatológie
   Noví spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   06.04.2000Zrušené sidlo:
   Čiližská 1/59 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   STOMACON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čiližská 1/59 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63