Vytvořte fakturu

EMPIREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EMPIREX
IČO 31394043
TIN 2020843649
DIČ SK2020843649
Datum vytvoření 12 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMPIREX
Bajkalská 25
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 002 €
Zisk -162 649 €
Vlastní kapitál -166 191 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 640,617
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 498,109
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 360,000
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 360,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 131,205
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 131,205
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,904
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 4,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 2,904
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 142,508
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 137,157
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 137,155
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,351
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,325
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 640,617
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -540,941
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -384,964
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,353
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -388,317
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -162,649
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,558
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 35,351
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 35,351
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,146,207
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,034,761
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,761
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,870
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,216
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,002
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,002
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,405
D. Služby (účtová skupina 51) 1,202
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 203
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 180,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 180,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -161,403
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,800
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 286
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7
2. Ostatní náklady (562A) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 279
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -286
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -161,689
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -162,649
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394043 TIN: 2020843649 DIČ: SK2020843649
 • Sídlo: EMPIREX, Bajkalská 25, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01 18.12.1995
  Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01 10.06.1997
  Ing. Radoslav Prepik Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 01.01.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Pašmík 2 224 € (33.3%) Vavilovová 7 Bratislava 851 01
  Ing. Marek Rakický 2 224 € (33.3%) Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
  Ing. Radoslav Prepik 2 224 € (33.3%) Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2010Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   30.11.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   15.01.2009Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Prepik Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Prepik Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2009
   14.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   23.07.1996Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   22.07.1996Zrušené sidlo:
   Vavilovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   12.05.1995Nové obchodné meno:
   EMPIREX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vavilovova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01