Vytvořte fakturu

Bratislavská bytová kancelária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bratislavská bytová kancelária
IČO 31394051
TIN 2020868179
Datum vytvoření 25 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bratislavská bytová kancelária
Mikovíniho 7
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 060 €
Zisk 1 203 €
Kapitál 9 075 €
Vlastní kapitál 6 618 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903214637, +421905328090
Fax(y) 0255563788
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,766
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,623
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,623
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,623
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,027
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 439
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 439
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 336
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 336
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,252
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,297
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 955
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,766
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,821
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 634
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 634
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -655
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,259
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,914
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,203
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,945
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 310
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 310
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,635
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,554
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,554
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -2,587
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 668
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,047
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,060
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,047
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,543
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,632
D. Služby (účtová skupina 51) 14,486
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 266
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 975
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 975
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 184
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,517
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,929
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 831
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 831
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -831
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,686
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 483
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 483
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394051 TIN: 2020868179
 • Sídlo: Bratislavská bytová kancelária, Mikovíniho 7, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02 12.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zeno Kezman 6 639 € (100%) Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   12.03.1998Nové sidlo:
   Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   11.03.1998Zrušené sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Drotárska cesta 91 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Bratislavská bytová kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom motorových vozidiel
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Drotárska cesta 91 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06