Vytvořte fakturu

Trevision - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Trevision
Stav V likvidaci
IČO 31394086
TIN 2020330422
Datum vytvoření 25 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trevision
Pestovateľská 8
82353
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 902 €
Zisk 1 247 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903784866
Mobile(y) 0903784866
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,396
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,396
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,368
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,368
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,396
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,396
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,153
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 103,478
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -108,631
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,247
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 72,902
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 66,372
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,681
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,849
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,954
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 157
D. Služby (účtová skupina 51) 44,297
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,093
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,851
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,242
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 72
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,335
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,948
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,918
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 350
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 350
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -350
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,598
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 351
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 351
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394086 TIN: 2020330422
 • Sídlo: Trevision, Pestovateľská 8, 82353, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Fatima Rekošová Vodná 18 Senec 903 01 14.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Heinz Wikturna 5 045 € (76%) 2491 Zillingdorf Rakúsko
  Hans Stephan 1 593 € (24%) Unterwaltensdorf Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.07.2012Nové obchodné meno:
   Trevision s.r.o. v likvidácii
   10.07.2012Zrušené obchodné meno:
   Trevision s.r.o.
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Hans Stephan Dr. Henrich-Bach-Strasse 31 Unterwaltensdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Fatima Rekošová Vodná 18 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.02.2003
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Hans Adelpoller Berggasse 31 2491 Zillingdorf Rakúsko
   Hans Stephan Dr. Henrich-Bach-Strasse 31 Unterwaltensdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Ješko Nemčíkova 7 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 14.02.2003
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Trevision s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba a montáž upínacích rámov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod, maloobchod/
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Heinz Wikturna Waldstrasse 12 2491 Zillingdorf Rakúsko
   Hans Adelpoller Berggasse 31 2491 Zillingdorf Rakúsko
   Hans Stephan Dr. Henrich-Bach-Strasse 31 Unterwaltensdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Ješko Nemčíkova 7 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 14.02.2003