Vytvořte fakturu

ORSOCONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORSOCONSULT
IČO 31394108
TIN 2020321787
DIČ SK2020321787
Datum vytvoření 25 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORSOCONSULT
Rosná 40
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 431 €
Zisk 6 159 €
Kapitál 29 857 €
Vlastní kapitál 21 622 €
Kontaktní informace
Email b.orszagh@orsoconsult.sk
Telefon(y) 0245922041
Mobile(y) +421903423021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,942
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,942
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,942
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,572
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,600
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,438
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,802
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,514
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,781
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,319
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,159
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,733
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 417
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,316
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,482
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 696
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,431
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,431
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,235
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,691
C. Služby (účtová skupina 51) 5,417
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 434
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,403
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,290
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,196
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,323
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 144
M. Úrokové náklady (562) 14
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -143
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,053
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,894
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394108 TIN: 2020321787 DIČ: SK2020321787
 • Sídlo: ORSOCONSULT, Rosná 40, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vlasta Országhová Rosná 40 Senec 903 01 25.04.1995
  Ing. Bohuslav Országh Rosná 40 Senec 903 01 25.04.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vlasta Országhová 3 983 € (60%) Rosná 40 Senec 903 01
  Ing. Bohuslav Országh 2 656 € (40%) Rosná 40 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   poskytovanie daňového poradenstva podľa osobitných predpisov
   25.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Országh Hornádska 30 Bratislava 821 07
   01.10.2005Nové sidlo:
   Rosná 40 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlasta Országhová Rosná 40 Senec 903 01
   Ing. Bohuslav Országh Rosná 40 Senec 903 01
   Ing. Ivan Országh Hornádska 30 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Országhová Rosná 40 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.04.1995
   Ing. Bohuslav Országh Rosná 40 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.04.1995
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   04.03.2002Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti všeobecného podnikania a finančného riadenia
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   publikácia a vydávanie odbornej periodickej a neperiodickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe
   21.09.1999Nové obchodné meno:
   ORSOCONSULT, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   20.09.1999Zrušené obchodné meno:
   ORSO CONSULT, spoločnosť s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   17.02.1998Noví spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   16.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   ORSO CONSULT, spoločnosť s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07