Vytvořte fakturu

FORZA GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FORZA GROUP
IČO 31394191
TIN 2020347285
DIČ SK2020347285
Datum vytvoření 16 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORZA GROUP
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 261 891 €
Zisk 1 395 €
Kapitál 26 805 €
Vlastní kapitál -38 755 €
Kontaktní informace
Email forzagroup@forzagroup.sk
webové stránky http://www.forzagroup.sk
Telefon(y) +421244461686
Fax(y) 0244461096
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,396
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,396
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,423
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,767
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,029
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,819
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,360
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 491
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -46,018
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,395
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,179
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 31,782
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,332
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,190
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,257
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,215
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,670
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 65
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 261,891
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 239,399
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 22,283
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 259,315
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 205,728
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,206
C. Služby (účtová skupina 51) 30,459
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,937
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 474
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,733
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -2,222
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,576
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,289
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 221
M. Úrokové náklady (562) 34
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 187
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -221
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,355
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,395
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394191 TIN: 2020347285 DIČ: SK2020347285
 • Sídlo: FORZA GROUP, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava 26.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Čeman 3 386 € (50%) H.Meličkovej 11 Bratislava
  Pelágia Lipčáková 3 386 € (50%) Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.09.2007Noví spoločníci:
   Pelágia Lipčáková Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 01
   13.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   21.11.2001Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   20.11.2001Zrušené sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   18.04.1997Nové sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   17.04.1997Zrušené sidlo:
   Pribišova 45 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. František Čierňava J.Smreka 22 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   16.05.1995Nové obchodné meno:
   FORZA GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 45 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   murárstvo
   obkladačské práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. František Čierňava J.Smreka 22 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava