Vytvořte fakturu

CLIMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLIMAT
IČO 31394329
TIN 2020330455
DIČ SK2020330455
Datum vytvoření 15 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLIMAT
Edisonova 35
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 488 874 €
Zisk 106 906 €
Kontaktní informace
Email climat@nextra.sk
webové stránky http://www.climat.sk
Telefon(y) +421243414833, +421243422935
Fax(y) 0243422935, 0243414833
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,267
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,267
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,267
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 241,510
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 83,361
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,261
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,210
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 249,777
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 188,231
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,416
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 72,600
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 106,906
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,546
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,593
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,214
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,258
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,140
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 43,730
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,086
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,739
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 488,874
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,331
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 450,750
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 750
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 350,241
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 19,376
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 143,422
C. Služby (účtová skupina 51) 81,647
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 94,848
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,056
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,456
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 246
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,190
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 138,633
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 243,636
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 190
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 189
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 886
M. Úrokové náklady (562) 4
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 328
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 554
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -696
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 137,937
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 31,031
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 106,906
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394329 TIN: 2020330455 DIČ: SK2020330455
 • Sídlo: CLIMAT, Edisonova 35, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava 02.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Botek 6 639 € (100%) Račianska 33 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   17.02.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb-vzduchotechnika
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   02.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   01.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná okružná 25/37 Komárno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   CLIMAT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Edisonova 35 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, montáž, servis vetracích, klimatizačných, vyhrievacích a chladiarenských zariadení
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   montáž zdvojených podláh a podhľadov
   elektromontážne práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná okružná 25/37 Komárno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava