Vytvořte fakturu

Gabion - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gabion
IČO 31394370
TIN 2020321842
DIČ SK2020321842
Datum vytvoření 15 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gabion
Technická 6
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 264 €
Zisk 13 644 €
Kapitál 375 371 €
Vlastní kapitál 329 780 €
Kontaktní informace
Email gabion@gabion.sk
webové stránky http://www.gabion.sk/ponuka
Telefon(y) +421250700284, +421255565804
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 379,932
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,902
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,902
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,902
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,984
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 140,135
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 140,135
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 227,276
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,155
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,155
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,433
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 188,688
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,573
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,550
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 46
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 46
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 379,932
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,424
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 322,477
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 329,883
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,406
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,508
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,508
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,550
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,550
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,600
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 308
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,264
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,264
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,264
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,400
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,520
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,600
D. Služby (účtová skupina 51) 1,700
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 330
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 250
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,864
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,444
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 220
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 220
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -220
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,644
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394370 TIN: 2020321842 DIČ: SK2020321842
 • Sídlo: Gabion, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava 30.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Dinga 5 311 € (80%) Martinčekova 32 Bratislava
  Ing. Michal Dinga 1 328 € (20%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.1998Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   29.06.1998Zrušené sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   15.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   14.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   Gabion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   organizačné, technické a ekonomické poradenské služby v stavebníctve
   inžinierska, investorská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   vykonávanie bytových, občianskych, inži- nierskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava