Vytvořte fakturu

EKON - perfekt - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKON - perfekt
IČO 31394434
TIN 2020868201
DIČ SK2020868201
Datum vytvoření 16 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKON - perfekt
Lisovňa 27
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 748 €
Zisk 858 €
Kapitál 46 671 €
Vlastní kapitál 729 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244889830
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,574
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 30,574
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,235
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,071
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,559
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 370
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,142
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37,645
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,588
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,574
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 858
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,057
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,148
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,909
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 503
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 15
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,019
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31,372
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,748
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,456
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,290
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,184
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,626
C. Služby (účtová skupina 51) 3,830
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 111
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,736
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 524
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,564
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,000
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 746
M. Úrokové náklady (562) 381
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 365
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -746
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,818
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015