Vytvořte fakturu

RAFtim - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAFtim
IČO 31394507
TIN 2020347340
DIČ SK2020347340
Datum vytvoření 18 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAFtim
Pšeničná 10
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 202 €
Zisk -287 €
Kapitál 21 944 €
Vlastní kapitál -357 384 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0517720682, 0907107297
Mobile(y) 0907107297
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,225
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,056
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,225
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -357,671
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,748
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -375,410
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -287
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 373,896
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 373,689
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,358
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,204
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 363,127
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,202
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,434
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 19
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 749
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,177
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 10,990
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 241
C. Služby (účtová skupina 51) 4,006
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,221
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 172
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,547
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,025
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,216
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 352
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 352
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -352
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 673
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -287
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015