Vytvořte fakturu

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Obchodní název VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
IČO 31394515
TIN 2020305551
DIČ SK2020305551
Datum vytvoření 05 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 519 939 €
Zisk 19 661 €
Kapitál 112 875 €
Vlastní kapitál -1 617 €
Kontaktní informace
Email eurostav@eurostav.sk
Telefon(y) 0232662812, 0232662829
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,352
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,352
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,352
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 113,466
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,738
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 962
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,059
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 116,818
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,781
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,184
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,661
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,037
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 87,192
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,624
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,846
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,485
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,237
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,845
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 519,939
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 42,749
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 447,697
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,627
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,120
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 478,617
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 29,257
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,591
C. Služby (účtová skupina 51) 228,472
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 209,041
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,012
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 96
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,533
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,615
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 41,322
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 225,499
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 137
X. Úrokové výnosy (662) 84
XI. Kurzové zisky (663) 19
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 34
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 14,169
M. Úrokové náklady (562) 12,367
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 208
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,594
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,032
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,290
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,629
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,661
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016