Vytvořte fakturu

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
IČO 31394515
TIN 2020305551
DIČ SK2020305551
Datum vytvoření 05 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 473 435 €
Zisk 3 736 €
Kapitál 112 875 €
Vlastní kapitál -1 617 €
Kontaktní informace
Email eurostav@eurostav.sk
Telefon(y) 0232662812, 0232662829
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,329
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,512
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -11,529
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,907
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 119,329
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,119
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,921
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,736
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,210
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 109,864
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,267
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 13,465
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,048
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,084
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 473,435
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,308
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 416,793
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,372
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,606
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 465,721
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 21,535
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,528
C. Služby (účtová skupina 51) 231,751
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 195,436
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 939
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 195
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,355
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,544
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,438
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,714
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 184,915
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 631
X. Úrokové výnosy (662) 488
XI. Kurzové zisky (663) 143
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,309
M. Úrokové náklady (562) 56
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 61
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,192
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -678
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,036
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,300
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,736
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015