Vytvořte fakturu

Public Media Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Public Media Bratislava
IČO 31394698
TIN 2020305573
DIČ SK2020305573
Datum vytvoření 22 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Public Media Bratislava
Polianky 17
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 427 636 €
Zisk -28 736 €
Kapitál 88 064 €
Vlastní kapitál 29 802 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264463589, +421264463586
Mobile(y) +421911485765
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,375
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,375
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,375
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,502
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,298
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 419
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 38,877
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,066
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,236
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 21,927
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,736
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,811
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 368
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 36,718
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,810
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 170
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,203
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,535
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 525
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 427,636
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 427,305
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 331
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 455,195
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 359,534
C. Služby (účtová skupina 51) 56,016
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,267
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 460
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 31,912
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,006
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -27,559
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,755
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 217
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 216
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -217
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -27,776
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,736
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394698 TIN: 2020305573 DIČ: SK2020305573
 • Sídlo: Public Media Bratislava, Polianky 17, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Róbert Csáno Karloveská 31 Bratislava 841 04 26.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Róbert Csáno 6 639 € (100%) Karloveská 31 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.04.2013Noví spoločníci:
   Róbert Csáno Karloveská 31 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Csáno Karloveská 31 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   04.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   Public Media Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 841 01
   01.12.1996Zrušené obchodné meno:
   HALF & HALF, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 02
   26.04.1996Noví spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   25.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   HALF & HALF, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná agentúra
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   public realition-vzťahy k verejnosti
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava