Vytvořte fakturu

VINO VERITAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.03.2016
Basic information
Obchodní název VINO VERITAS
IČO 31394710
TIN 2020868234
DIČ SK2020868234
Datum vytvoření 23 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VINO VERITAS
Hálkova 716/32
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 425 €
Zisk -9 373 €
Kapitál 108 733 €
Vlastní kapitál -35 301 €
Date of updating data: 14.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,635
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 45,635
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,453
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,638
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 494
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,619
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 103,273
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,674
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -41,940
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,373
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 147,947
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 27,908
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 120,039
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,062
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 786
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,064
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 116,127
Date of updating data: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 85,425
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 85,423
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 90,742
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,208
C. Služby (účtová skupina 51) 10,884
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,025
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 355
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,803
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,467
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,317
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,331
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,096
M. Úrokové náklady (562) 2,220
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 876
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,096
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,413
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,373
Date of updating data: 14.03.2016
Date of updating data: 14.03.2016