Vytvořte fakturu

SILVIA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SILVIA SLOVAKIA
IČO 31394728
TIN 2020321798
Datum vytvoření 23 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILVIA SLOVAKIA
Tallerova 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 600 €
Zisk -3 458 €
Kapitál 16 664 €
Vlastní kapitál -83 799 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903785779
Mobile(y) +421903053200, +421903785779
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,696
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,724
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,724
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 928
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,796
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 972
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 972
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 858
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 114
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,696
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -87,257
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -90,438
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -90,438
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,458
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,953
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 59,749
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 59,749
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 59,749
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,204
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,709
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,600
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,600
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,503
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 2,605
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 165
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,726
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,726
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,903
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,012
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,978
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,458
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4216752.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394728 TIN: 2020321798
 • Sídlo: SILVIA SLOVAKIA, Tallerova 2, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava 06.10.1997
  Eva Jonisová Račianska 65 Bratislava 26.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Jonisová 6 639 € (100%) Račianska 65 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.10.2014Nové sidlo:
   Tallerova 2 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Eva Jonisová Račianska 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Jonisová Račianska 65 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.2014
   20.10.2014Zrušené sidlo:
   Astrova 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   06.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   06.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   05.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   16.05.1996Noví spoločníci:
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   15.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Oľga Zámečníková Na Hrebienku 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   19.06.1995Noví spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Oľga Zámečníková Na Hrebienku 31 Bratislava
   18.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   23.05.1995Nové obchodné meno:
   SILVIA SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 14 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01