Vytvořte fakturu

VIVANT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIVANT
IČO 31394817
TIN 2020341851
Datum vytvoření 17 Květen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VIVANT
Plynárenská 4
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -611 €
Kapitál 10 753 €
Vlastní kapitál -460 150 €
Kontaktní informace
Email vivant@vivant.sk
Telefon(y) 0244452018, 0244452024
Fax(y) 0244452018, 0244452024
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,134
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,134
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,134
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,954
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,180
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,134
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -460,761
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,864
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,864
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,771
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,771
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -500,785
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 113,285
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -614,070
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -611
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,895
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 469,415
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 468,714
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 468,714
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 701
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2
D. Služby (účtová skupina 51) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -131
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015