Vytvořte fakturu

KRONEN Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název KRONEN Slovakia
Stav V likvidaci
IČO 31394833
TIN 2020321820
DIČ SK2020321820
Datum vytvoření 15 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRONEN Slovakia
Hlavná 31
91701
Trnava
Financial information
Zisk -10 654 €
Kapitál 408 699 €
Vlastní kapitál -8 910 €
Kontaktní informace
Email kronen@kronen.sk
webové stránky http://www.kronen.sk
Telefon(y) +421258233489
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 391,157
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 57,497
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196,084
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,641
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 391,157
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,329
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,195
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,195
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,563
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,921
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -56,354
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,654
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 409,486
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 272,664
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 136,822
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,863
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,611
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,376
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,972
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,912
C. Služby (účtová skupina 51) 800
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,112
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,912
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -800
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,782
M. Úrokové náklady (562) 9
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,573
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 200
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,782
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,694
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,654
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016