Vytvořte fakturu

CARIBIC´S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CARIBIC´S
IČO 31394884
TIN 2020855650
DIČ SK2020855650
Datum vytvoření 25 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CARIBIC´S
V.F. Bystrého 1
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 123 996 €
Zisk -23 162 €
Kapitál 19 697 €
Vlastní kapitál -16 043 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,057
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,100
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,100
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 10,100
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,270
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,480
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,145
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,145
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 245
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,790
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 432
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,358
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 687
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 127
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 560
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,057
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,523
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,162
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,745
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 747
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 747
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,814
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,863
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,863
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,105
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,133
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,713
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,501
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,501
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,683
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 835
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 835
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 123,996
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 123,996
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 123,996
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,087
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,980
D. Služby (účtová skupina 51) 100,372
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,066
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,446
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,093
4. Sociální náklady (527, 528) 527
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 631
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,128
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,128
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,091
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,644
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,111
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,799
2. Ostatní náklady (562A) 1,799
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 312
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,111
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,202
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394884 TIN: 2020855650 DIČ: SK2020855650
 • Sídlo: CARIBIC´S, V.F. Bystrého 1, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03 18.03.2002
  Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03 01.02.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Petrányi 3 319 € (50%) V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
  Roxana Petrányiová 3 319 € (50%) V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2014Nové sidlo:
   V.F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   zadávanie objednávok pomocou mobilnej aplikácie
   30.12.2014Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   17.02.2006Nové obchodné meno:
   CARIBIC´S s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   dispečerské služby na vykonávanie osobnej taxislužby
   vymáhanie pohľadávok mimosúdnych rozhodnutí v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.02.2006
   16.02.2006Zrušené obchodné meno:
   TAXILINE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Martina Čuleňa 9/a Bratislava 811 09
   23.11.2004Nové sidlo:
   Martina Čuleňa 9/a Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.11.2004Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Čech Račianska 1519/63 Bratislava 831 54
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava 811 08
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.03.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2002
   23.01.2003Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ivan Čech Račianska 1519/63 Bratislava 831 54
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava 811 08
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.03.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.01.2003Zrušené sidlo:
   Mierová 95 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   06.04.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   17.09.1997Nové sidlo:
   Mierová 95 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   16.09.1997Zrušené sidlo:
   Buková 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eduard Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   25.05.1995Nové obchodné meno:
   TAXILINE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Buková 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom rádiostaníc a iného priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eduard Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava