Vytvořte fakturu

SlovakPromo Management - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SlovakPromo Management
IČO 31394914
TIN 2020305595
DIČ SK2020305595
Datum vytvoření 22 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SlovakPromo Management
Goralská 40
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 962 081 €
Zisk 11 919 €
Vlastní kapitál 57 576 €
Kontaktní informace
Email slovakpromo@slovakpromo.sk
Telefon(y) 0257201090, 0257201091, 0257201092, 0257201093
Mobile(y) 0905601338, 0905611037, 0907785453, 0917590993, 0917591094
Fax(y) 0257201090
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 253,150
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 52,209
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 52,209
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,209
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,393
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 168,151
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 163,119
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,119
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,032
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,242
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,048
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,194
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,548
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,548
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 253,150
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,855
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61,297
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 61,297
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,919
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,295
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 158,715
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 146,003
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,003
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 367
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 172
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,173
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 962,081
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 962,081
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 943,142
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,634
D. Služby (účtová skupina 51) 867,859
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,744
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,495
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,084
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,035
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,035
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,786
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,939
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,588
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,326
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,189
2. Ostatní náklady (562A) 2,189
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,122
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,325
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,614
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,695
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,695
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394914 TIN: 2020305595 DIČ: SK2020305595
 • Sídlo: SlovakPromo Management, Goralská 40, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava 26.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ondrej Majer 6 639 € (100%) Panenská 652/3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.12.2009Nové sidlo:
   Goralská 40 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava 811 03
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   03.12.2004Nové obchodné meno:
   SlovakPromo Management, s.r.o.
   02.12.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGEMENT, s.r.o.
   26.01.1998Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   25.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   05.11.1996Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Vítězslav Vítkovič Neuholddaugasse 49 Graz Rakúska republika
   07.07.1995Nové obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGEMENT, s.r.o.
   06.07.1995Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGMENT, s.r.o.
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie prehliadok a podujatí v oblasti kultúry, umenia, remesiel, módy, vzdelávania a zábavy, benefičného a komerčného zamerania
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Vítězslav Vítkovič Neuholddaugasse 49 Graz Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava