Vytvořte fakturu

ŠK Cassovia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ŠK Cassovia
IČO 31394931
TIN 2020843781
DIČ SK2020843781
Datum vytvoření 08 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠK Cassovia
Čapajevova 10
04011
Košice
Financial information
Prodej a příjem 500 409 €
Zisk -10 520 €
Kapitál 122 894 €
Vlastní kapitál -19 480 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905522645
Mobile(y) 0905522645, 0917311647
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 35,945
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 33,434
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,434
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,542
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 50,160
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,289
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 87,487
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,000
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 264
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -26,383
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,520
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,487
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 117,479
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,039
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 407
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,289
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 82,744
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 500,409
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 498,400
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,009
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 509,269
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,821
C. Služby (účtová skupina 51) 492,060
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,869
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 329
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,809
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -6,619
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,860
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,519
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 700
M. Úrokové náklady (562) 582
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -700
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,560
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,520
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015