Vytvořte fakturu

IIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.09.2015
Basic information
Obchodní název IIC
IČO 31394949
TIN 2020901894
Datum vytvoření 23 Květen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo IIC
Dobrovičova 8
81109
Bratislava
Financial information
Zisk -1 065 €
Kapitál 585 €
Vlastní kapitál -211 €
Date of updating data: 16.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 398
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 398
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 386
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 398
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 113,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,308
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,308
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -151,719
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 47,238
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -198,957
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,065
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,674
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,674
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,194
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,194
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 16.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 398
D. Služby (účtová skupina 51) 398
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -398
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -398
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 187
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 187
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -187
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -585
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,065
Date of updating data: 16.09.2015
Files
4175830.tif
Date of updating data: 16.09.2015
 • IČO :31394949 TIN: 2020901894
 • Sídlo: IIC, Dobrovičova 8, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dana Haľamová predseda Kaštieľska 1A Bratislava 821 05 05.05.2015
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Haľamová - predseda Kaštieľska 1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 05.05.2015
   20.03.2000Nové sidlo:
   Dobrovičova 8 Bratislava 811 09
   23.05.1995Nové obchodné meno:
   IIC, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo