Vytvořte fakturu

ELET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELET
IČO 31394981
TIN 2020305562
DIČ SK2020305562
Datum vytvoření 08 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELET
Gorazdova 24
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 831 403 €
Zisk 230 716 €
Kapitál 2 418 213 €
Vlastní kapitál 271 546 €
Kontaktní informace
Email elet@elet.sk
webové stránky http://www.elet.sk
Telefon(y) +421254773612, +421254792179, +421254792279, +421254793693
Mobile(y) +421905431905, +421948131332
Fax(y) 0254773612
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,480,764
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 59,780
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 59,780
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 59,780
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,419,219
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,761,156
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,740,659
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740,659
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,487
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,010
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 658,063
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,267
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 648,796
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,765
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,765
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,480,764
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 238,020
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,716
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,744
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,480
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,480
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 9,319
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 9,319
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,227,945
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,100,651
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,100,651
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,206
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,352
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,162
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 103,574
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,826,981
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,831,403
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,826,981
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,422
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,533,508
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,558
D. Služby (účtová skupina 51) 2,319,698
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 160,275
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 113,597
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,497
4. Sociální náklady (527, 528) 6,181
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 739
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,851
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,851
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 387
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 297,895
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 475,725
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,705
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,705
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,675
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 296,220
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 65,504
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 65,504
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 230,716
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015